fbpx Skip to main content
НОВИНИ

Заседание на Управителния съвет

Ръководството на ПСК”Черно море” Варна уведомява членовете на Управителния съвет на клуба, че на 11 април 2013 г. от 16.00 ч. В офиса на МТГ”Делфин”, ще се проведе редовно заседание при следния
Дневен ред:

1. Анализ на представянето на отборите в зимния шампионат на 25-метров басейн
Докладва: ст. треньор
Борислав Георгиев
2. Определяне делегатите от клуба за годишното събрание на БФПС на 25.04.13 в гр.София
Докладва: председателя
3. Приемане на решение за предложение до МФВС за награждаване на член на УС по случай юбилейна годишнина
Докладва: председателя
4. Доклад за финансовото състояние на клуба
5. Разни