fbpx Skip to main content

Основна цел на организаторите на плувния маратон Галата – Варна е опазване здравето и живота на всички плувци. За безопасното протичане на състезанието е необходимо участниците стриктно да спазват следните изисквания за участие и правила за безопасност:

  1. В маратона Галата – Варна участват граждани и гости на Варна, родени през 2006 г. и по-големи. По-малки плувци не се допускат до участие.
  2. При пристигането си на морската гара във Варна, където е сборният пункт на маратона, всички, желаещи да плуват, извършват следното в определения порядък:
  • Подписване на декларация, в която заявяват, че са в състояние да преплуват самостоятелно дистанцията от 4,5 километра и са запознати с правилата за безопасност;
  • Плащане на таксата за участие и получаване на квитанция с определен номер;
  • Преминаване на медицински преглед, ако такъв не е преминат предварително и не е удостоверен с документ;
  • Предаване на декларацията за участие в пункта за багаж, откъдето се получава торба за багажа и гривна за участие със съответния номер;
  • Записването за участие продължава точно от 6,30 ч до 8,30 ч. Плувци, явили се по-късно, НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ, каквито и да са причините за закъснението им!
  • Внимателно изслушване на инструктажа, който указва какви са правилата за безопасност, качване на корабите и преплуване на дистанцията;

 

Важно! Качването на корабите за придвижване до линията на старта се извършва при строг пропускателен режим, при който всеки участник се качва на кораба ПО НОМЕРА НА КВИТАНЦИЯТА СИ ЗА УЧАСТИЕ и показва гривната на ръката си. Плувци без налична квитанция с номер и без гривна няма да бъдат допускани до плавателните съдове!
След достигане на транспортиращите плавателни съдове в близост до мястото на старта, по общ сигнал плувците влизат във водата. Стартът няма да бъде даден, докато всички участници не застанат зад стартовата линия – правата между два големи обозначителни буя. За правилното подреждане ще следи бързоходна лодка тип “Зодиак“. Стартовият сигнал ще бъде сигнална ракета.

В хода на маратона плувец, почувствал някакви проблеми, които му пречат да продължи участието си по трасето, е длъжен веднага да вдигне високо ръка и да сигнализира за това придружаващите плавателни съдове – катери, бързи лодки и гребни лодки.

Абсолютно забранено е качването на плувци, участващи в маратона, в плавателни съдове, които не обслужват проявата!

Всички плувци, които не са финиширали до изтичане на контролното време – 90 минути след финиширането на победителя, са длъжни без протести и увещания да се качат на придружаващите плавателни съдове, за да бъдат превозени до буна номер 2!