fbpx Skip to main content
НОВИНИ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПСК „ЧЕРНО МОРЕ“

[:bg] На 12.05.2016 година от 17.30 ч. в гр. Варна – – Младежки дом „Орбита” ще се проведе Общо събрание на ПСК“Черно море“ със следния дневен ред:
– Отчетен доклад на Управителния съвет.
– Отчетен доклад на Контролния съвет.
– Промени в Управителния съвет на клуба.
– Разни.
[:]