fbpx Skip to main content

ПЛУВЕН СПОРТЕН КЛУБ „ЧЕРНО МОРЕ” ВАРНА

П О К А Н А

Управителният съвет на ПСК „Черно море” отправя покана към членовете на клуба за участие в редовно отчетно събрание на клуба, което ще се проведе на 08 април 2014 год. от 16.00 ч. в зала Концертна на Младежки дом Варна, бул.Цар Освободител 27, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане отчет на Управителния съвет за дейността на ПСК”Черно море” Варна през 2013 г.
2. Запознаване на членовете на клуба с вътрешния правилник на клуба
3. Представяне на годишния спортен календар на клуба
4. Други