fbpx Skip to main content

Ръководството на ПСК”Черно море” Варна уведомява членовете на Управителния съвет, че насроченота за 20 февруари 2014 г. от 16.00 ч. в офиса на МТГ”Делфин”заседание се пренасрочва за 27 февруари поради ангажираност на членовете с участие в състезанията от ДОП.